header logo

 Met vereende kr8

Onder de noemer Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) werkten de afgelopen jaren vier VSO-besturen in Amsterdam en de gemeente samen aan een duurzame versterking van de kwaliteit en verhoging van de onderwijsopbrengsten. Het KVA-traject loopt nu bijna ten einde, maar werken aan kwaliteit is een continu proces. Een proces waarin je samen meer bereikt dan alleen. Daarom bundelden wij – de Amsterdamse VSO-besturen en adviesbureau B&T – onze krachten in het project ‘Met vereende kr8’. Om te leren van het verleden en van elkaar. En om samen vooruit te kijken naar de volgende mogelijke stap in de versterking van de kwaliteit.

De opbrengsten

Met het project ‘Met vereende kr8’ willen we nadrukkelijk naar buiten gericht zijn. Want wij geloven in delen en de dialoog. In de kracht van samen. Daarom delen we hier, op deze site, met plezier onze opbrengsten. Om dezelfde reden hebben we een Facebookpagina en nodigen we u uit om hier met ons in gesprek te gaan. Onze facebookpagina vind je hier.

 De films

Op scholen in het Amsterdamse VSO filmden we acht goede voorbeelden van versterking van kwaliteit. De centrale vraag in al die films: hoe neemt de hoofdpersoon in de film verantwoordelijkheid voor kwaliteit? We nodigen we uit de films hier te bekijken en u te laten inspireren!

Het Boek

In het boek Met vereende kr8 leest u welke beweging scholen in het Amsterdamse VSO de afgelopen jaren hebben weten te maken. Een verschuiving van focus op verantwoording naar focus op verantwoordelijkheid. U vindt hierin ook een samenvatting van de principes die volgens ons leidend moeten zijn bij het werken aan kwaliteit: de acht principes voor strategisch kwaliteitsmanagement van B&T. Ten slotte staan in het boek acht reflectievragen. Vragen die we onszelf stellen, waarover we in gesprek kunnen en die wellicht ook voor u een inspiratiebron kunnen zijn voor reflectie en gesprek.

Het verslag

Op 19 mei 2016 organiseerden we een bijeenkomst over kwaliteit. We gingen in gesprek over de lessen uit het verleden en de plannen voor de toekomst. Het resultaat: een gezamenlijke toekomstambitie voor het VSO in Amsterdam.

Nieuwsgierig?

 De films

Taal leer je door te doen

Kentalis Signis VSO
Als je aan de praktijklessen ook nadrukkelijk woorden en gebaren koppelt, dan is de kans veel groter dat de leerling de stof onthoudt en de woorden en gebaren later weer gaat gebruiken. Dit vraagt om een geïntegreerde aanpak van het onderwijsaanbod en leidt tot hogere opbrengsten. Dat is een teaminspanning, dat kan je niet als individu.

Met in de hoofdrol: Juliette Uivel – leerling / Aleid Roebers – leraar en bouwcoördinator / Kika Meereboer – leraar

Blijven zien & geloven

Altra College Noord
De leerling blijven zien en in hem blijven geloven. Blijven zoeken naar ‘wat werkt voor deze leerling?’ En dan ineens zie je inzet en motivatie, dan stijgt de leerling op alle fronten boven zichzelf uit en behaalt hij zijn diploma. Een wonderbaarlijke metamorfose en inspiratiebron.

 Met in de hoofdrol: Sander van Breemen – leerling / Marianne van Westing – leraar en mentor / Ed de Jager – leraar horeca

De kracht van samen

ATOS (Ambulante jeugdhulp thuis en op school)
ATOS hanteert een integrale aanpak in de drie leefwerelden van een leerling: thuis, op school en in zijn of haar vrije tijd. Zo kunnen we in contact zijn met alle mensen om de leerling heen; ouders en familie, leraren, mentoren, coaches van de sportclub en andere betrokkenen, op school en daarbuiten. De leerling begeleiden daar waar het nodig is, daar waar het relevant is voor de leerling zelf.

 Met in de hoofdrol: Rick Roland – leerling / Hans Claessen – hulpverlener ATOS

Wat geef jij jezelf?

Orion College Noord & Stafbureau Stichting Orion
Door zelf en gezamenlijk (als ouder, leerling, leraar en staf) verantwoordelijkheid te nemen voor de leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen (met en zonder ondersteuningsbehoeften) bereik je hogere opbrengsten. Dit lukt alleen als het systematisch en schoolbreed wordt benaderd en alle lagen in de organisatie zich hiervan bewust zijn en zich hiervoor inzetten.

 Met in de hoofdrol: Joey Rombaut – leerling / Marieke van der Ros – kwaliteitsmanager stafbureau Stichting Orion / Jack de Jong – leraar

Ik hoor erbij

Orion College West
Gewoon waar kan, speciaal waar moet. Door samen te werken met de leerling, ouders en zorgpartners en technische mogelijkheden in te zetten kunnen we de leerling onderwijs op maat bieden, zijn of haar voortgang monitoren en doelstellingen behalen.

 Met in de hoofdrol: Israa Aly – leerling / André Petter – leraar

Vier je overwinningen

Viertaal College Amsterdam
Ook al lijkt iets onbegonnen werk, met doorzettingsvermogen, het inzetten van alle hulpmiddelen, blijven experimenteren en de voortgang in beeld brengen zet je kleine stapjes. En met vele kleine stapjes kun je grote resultaten bereiken.

 Met in de hoofdrol: Nisa Küçük – leerling / Audrey Franssen – taalkundige / Job Dijkstra – mentor / Jolanda Baars – logopedist

Actief met wetenschap

Orion College West
Door zelf op de hoogte te zijn van wetenschappelijke ontwikkelingen én actief onderzoeksvragen te stellen aan universiteiten zorg je ervoor dat je als school aan de bal bent. Dan worden die vraagstukken onderzocht die voor jouw school en leerlingen van belang zijn. De onderzoeken die hebben plaatsgevonden op het Orion College West hebben zowel de onderzoekers als de school nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitlokken van communicatie bij autistische leerlingen.

 Met in de hoofdrol: Jamiro Telgt – leerling / Len Martijn – ASS-specialist

Doen we de goede dingen?

School2Care
Wat zijn de bouwstenen die nodig zijn om tot leren te komen? Een veilig leer- en leefklimaat is daarvoor heel belangrijk. Maar hoe weet je waardoor een leerling zich veilig en geborgen voelt? Door continu te onderzoeken wat werkt, voor deze individuele leerling en voor deze groep leerlingen. En dat in brede zin, op elk relevant gebied. Dus ook op het gebied van veiligheid, samen met de veiligheidscoördinator. Zo lukt het leerlingen om de kans vanuit School2care te benutten.

 Met in de hoofdrol: Wafae Karmimmech – leerling / Abdelaziz Ouaouirst – supervisor veiligheid en coach

 Partners

orion

altra

viertaal

kentalis

bt

gemeente-amsterdam

 Contact

Wilt u meer weten over ‘Met vereende kr8’ of over werken aan kwaliteit in het onderwijs? Neem gerust contact op met Gabriëlle Hoolwerf, Suzanne Witteveen of Nienke Pol van B&T. U kunt ons bereiken via 088 205 16 00 (kantoor B&T).